Info

Voor wie zijn deze vaccinaties aanbevolen?

Personen met verhoogd risico op pneumokokkeninfecties

Het vaccin is aangewezen voor kinderen, jongeren en volwassenen die een verhoogd risico hebben op een invasieve pneumokokkeninfectie. Het gaat hierbij onder andere om:

 • personen met stoornissen van de immuniteit
 • personen met asplenie, cikkelcelanemie en hemoglobulineproblemen
 • personen met een lek van het cerebrospinaal vocht of cochleair implantaat
 • personen met een bijkomende aandoening
  • chronisch hartlijden
  • chronisch longlijders of rokers
  • chronisch leverlijder of zware alcoholgebruik
  • chronisch nierlijden

65-plussers

Het vaccin is aangewezen voor alle personen van 65 tot 85 jaar.

Voor meer info hieromtrent kan u de volgende links consulteren of dit met uw arts bespreken.

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/vaccinaties/basisvaccinaties/pneumokokken

https://www.devoorzorg.be/limburg/gezond-actief/ZiektesBehandelingen/Ziektes/Pages/Longontsteking.aspx