Info

Wat is het GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat:

  • uw gegevens over medische voorgeschiedenis;
  • uw sociale en administratieve gegevens;
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers;
  • laboresultaten;
  • gegevens over de gevolgde behandelingen;
  • gegevens over genomen medicatie.

Waarom een GMD?

Al je medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor je huisarts en jijzelf een beter idee hebben over je gezondheidstoestand.

Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden (en dus ook dubbele kosten). Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger (vb. bij een ziekenhuisopname).

Bovendien krijg je een vermindering van 30% van je eigen bijdrage (remgeld) bij elke raadpleging. Dit geldt niet voor huisbezoeken.

Wat te doen?

Vanaf dit jaar wordt het GMD elektronisch geregistreerd, dwz bij de eerste consultatie van het jaar wordt het GMD geactiveerd in uw dossier.  

Let wel op als u,als eerste consultatie in een jaar een andere huisarts buiten uw praktijk raadpleegt. Deze kan moedwillig of niet uw GMD in zijn praktijk registreren  zodat u minder terugkrijgt van een consultatie  bij uw eigen huisarts.